Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

AlexMil (4)

Το Tattoo,
γιατί φαινόταν
πως γελούσε στο χέρι της,
παράξενο,
σχέδιο είναι
από ακίδα με μελάνι ,
άψυχο,
φαίνεται πως βρήκε
σύντροφο,
εξαίσιο:
έτσι, τα μάγια
θα λυθούν
της υπόσχεσης.

AlexMil (4)

Δεν υπάρχουν σχόλια: