Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Νο 329 (μετάλλαξη)

Πιστεύουν
γιατί ποτέ τους δεν γνώρισαν,
είναι βολικό:
πρώτα διδάσκονται,
και έπειτα αποδέχονται,
όταν γίνονται οπαδοί,
είναι πλέον αργά,
ανίκανοι να φανταστούν,
ρουφούν το φόβο
και μεταλλάσσονται:
πρώτα αποκτούν ουρά,
στη συνέχεια τρίχωμα:
παρδαλό
κατά κανόνα
και τέλος προσκυνούν,
σκύβουν και περπατούν
στα τέσσερα•
το λουρί
τους λείπει μόνο,
με αναγνώρηση,
είναι και υποχρεωτικό,
με κωδικό:
δωρεάν παρέχεται,
από τα ευαγή
ιδρύματα ασφαλείας.

AlexMil 10-06-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: