Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

No 291 (αχρεωστήτως)

Ζήτησα
πίστωση χρόνου,
μικρή,
απ τα σύννεφα ήθελαν
να κατεβάσω τις προσδοκίες
• τις προόριζαν
για το απόσπασμα•
εύκολα
μου δωσαν παράταση,
με μικρή
υπενθύμιση,
ήταν και με bold
κατακόκκινους χαρακτήρες:
μαζί με τις προσδοκίες
θα πρέπει
να προσκομίσετε
και τα όνειρα,
•τα αχρεωστήτως καταβληθέντα•
στην αντίθετη
περίπτωση,
θα μπείτε στη κλήρωση
για την ημερήσια
θυσία.

AlexMil 17-05-2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: